Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důl Kohinoor

Provoz nového dolu Kohinoor byl započat dne 4. listopadu 1901. V létech 1913-1915 byla v dolovém poli vyhloubena větrná jáma Mariánské Radčice a v roce 1923 doplněna základkovým zařízením. Po první světové válce došlo k přejmenování dolů. Název Kaisergrube byl změněn a důl dostal název Jan II. V roce 1931 byl znovu přejmenován, a to na Kohinoor II.. Po znárodnění byl důl Kohinoor II samostatným závodem národního podniku Severočeské hnědouhelné doly. 
Na základě nové organizace se stal dnem 1. ledna 1952 samostatným národním podnikem v rámci trustu hlubiných dolů obvodního ředitelství v Duchcovš.
Po zrušení trustů byl Důl Kohinoor závodem národního podniku Doly Vítězného února.
Na základě schválení investičního úkolu na rekonstrukci závodu Kohinoor II dne 1. čer-vence 1957 na S-SHD a později na MP v Praze, bylo s touto rekonstrukcí započato v roce 1960. Rekonstrukce spočívala ve vybudování celé řady nových zařízení, vyhloubení skipové jámy s oběhy vlaků v náraží, otevření IX. Pole (1. úsek), vyhloubení větrné jámy Oldřich náhradou za jámu Poseidon (ta byla v roce 1967 zasypána a zarubána), úpravě větrné jámy Venuše jako výdušné, postavení nových povrchových objektů a rekonstrukci a modernizaci objektů stávajících. V 70-tych letech byla zahájena otvírka nového rozsáhlého revíru Východní pole, se zahájením těžby v roce 1976, v 80tých letech byla zahájena otvírka revíru Severovýchodní pole, připravovaného pro novou technologii dobývání mocné uhelné sloje - stěnování. Tato metoda v závěru životnosti dolu postupně nahradila do té doby hlavní těžební metodu – komorování na zával v lávkách.
V roce 1983 byl proražen spojovací překop Kohinoor-Pluto, účelem bylo převedení těžby z dolu Pluto na důl Kohinoor a vytěžení uhelných zásob vázaných do té doby ochranným pilířem areálu Pluto. Těžba byla převedena v dubnu 1983.
Ze stejného důvodu došlo ke spojení dolů Kohinoor a Gottwald (později důl Alexander) ražbou 2 560 m dlouhého spojovacího překopu. Těžba byla z dolu Alexander byla na důl Kohinoor převedena v roce 1994.
Od 1.1.1991 došlo ke změně názvu z bývalého DVÚZ k.p. na Doly Hlubina s. p.,  po založení Mostecké uhelné společnosti a.s. v roce 1993 se stal podnik Doly Hlubina s.p. divizí MUS a.s, od roku 1994 byl začleněn do MUS a.s.
V lednu 1996 se započalo s likvidací hlubinných pracovišť Dolu Alexander v Hrdlovce, která byla ukončena v roce 1997.
V rámci útlumu uhelného hornictví bylo rozhodnuto o ukončení těžby na dole Kohinoor. Pro realizaci útlumového programu byla dne 1.2.2000 ustanovena samostatná akciová společnost Důl Kohinoor a.s.  jako dceřiná společnost MUS, a.s.
K 1.7.2001 byl v souvislosti s uzavřením Smlouvy o prodeji části podniku mezi MUS, a.s. a Důl Kohinoor a.s. převeden do společnosti Důl Kohinoor a.s. majetek lokality Ležáky – úsek asanace, od 1.7. 2002 byl do společnosti Důl Kohinoor a.s. včleněn důl Centrum.
Řádná těžba na Dole Kohinoor byla ukončena k 31.8.2002, celkem bylo vytěženo 52 319 850 tun uhlí. 
V roce 2008 byla dokončena likvidace dolu vyvezl se poslední vozík a začal nevratný proces zaplavování jednoho nejmoderněji vybavených dolů v Čechách. 

Převzato a doplněno ze servru http://www.pku.cz/pku/site.php?location=2&type=kohinoor&page=1        

Fotogalerie bohužel horší kvality.